• ΩΡΑΡΙΟ:

    Δευτέρα - Παρασκευή: 16:00-22:00, Σάββατο: 10:00-15:00

  • info@emoustakakis.gr

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Την ίδια περίοδο εμφανίζονται οι πρώτοι ιατροί που ασχολούνται αποκλειστικά με την γυναικεία υγεία.

Από το 1237 μ.Χ., έχουμε το πρώτο βιβλίο αφιερωμένο αποκλειστικά στη γυναικολογία και μαιευτική της κινεζικής ιατρικής, με 10 διαφορετικές αιτίες υπογονιμότητας.

Την περίοδο 1368 – 1644 μ.Χ γράφονται νέα βιβλία γυναικολογίας – μαιευτικής όπου αναφέρεται πρώτη φορά για η σημασία του άγχους.

Από το 1949 συνδυάζεται η κλασσική δυτική γυναικολογία με την κινεζική ιατρική με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων